03 juli 2009

Södra berget!

Vy från vårar hotellrum.

Inga kommentarer: